Kronika Václava Příplaty strany 16, - , 23,

Po delší době vydávám dalších pár stran vzpomínek z kroniky pana VP z Perku. Protože jsem doma nemocen, tak jsem ve chvílích kdy mi bylo trochu lépe mohl opisovat. Vzhledem ke slovosledu se opisuje skutečně špatně. Nevím kdy bude další díl proto dnešní díl má nezvykle více stran. Myslím že dnešní díl je velmi zajímavý. Ale to posuďte sami...

 

16.

Jeden tatík vzal do náruče všechny hrábě, 10kusů a druhý tatík je po jednom vytahoval z náruče a házel na kůpy, byla noc, tak je nemohl vybírat. Bylo zvykem na Perku každým rokem 30.dubna pálení čarodějnic, celý týden jsme sháněli chrastí, dříví, sušinky a vozili na vozíku na místo pod les, kopec na rozcestí a připravili velikou hromadu, čím víc toho chrastí, tím jsme měli větší radost. Náš oheň byl daleko vidět až do Jakubína, doma se připravili staré hrnce děravé, plné smolniček, z drátů z jedné strany na druhou stranu hrnce, oblouk, který se roztočil a hodil, tao byly i košťata staré, taky se strkaly do ohně a vyhazovaly do povětří. Byla legrace. Někdy jsme vycpali bábu slámou a než jsme zapálili, strčili ji nahorů do hranice a škrtli sirkou. Za chvíli plápolala a ječela. Každým rokem jsme stavěli máj, hledali jsme nejdelší hradbu, ta se porazila na kopci osekala, oloupala, nejtěžší konec se dal na vozík, vzadu špic držejí dva chlápci a doprava je snadná, až na střed louky na Perku, kde je vykopaná jáma, na zapuštění do země. Na vršek máje přibito vršek z břízy, ověnčená různýma barevnýma fáborama a pod vršek se udělá velký věnec, propletený fáborama, od vršku je pustěn 5 metrů níže. V 10 metrové výšce se uvážou provazy, od spodu máje na všech stranách a spodek máje se zasune do jámy, vemou se řebříky, na podepření, tahají se provazama, zastrká kousek po kousku do jámy. Když se postaví, všechny strany provazu musí být nataženy, zatlouká se díra u máje kamením a hlínou, ubíjí se palicema , aby máj pevně držela. A začalo večerní hlídání máje, od večerních hodin dva chlapci do půlnoci a od půlnoci střídání stráží do rána. Každý den jsme museli v noci hlídat, aby nám ji někdo neukradl, takové řešení u máje je nezbytné. Tak jsme denně hlídali, celý měsíc. Poslední dny byly kruté, chtělo se nám pořádně spát, až přišel poslední den ke kácení máje.17.

Na oslavu byl gramofón a byla legrace. Byla sodovka, pivo, zkrátka sváteční den, veselo a živo. Příští rok jsme postavili máj znovu a nastalo zase mučení, v noci hlídání, asi pátý den od spodu nahoru máje jsme natloukli dva metry vysoko samé řebíky na všech stranách. Sesbírali jsme po Perku všechny řebíky, které nám dali strýčkové, drobný, velký, rezatý, nebylo možno máj proříznout, aby se nenarazilo na řebíky a hlídalo se dál a ve dne se radíme, že nám ji dneska nemůžu žádný vzít, že je dobře otlučená, ale přesto jsme ji střežili další dny. Byl to pro nás očistec, kam jsme ve dne sedli, tam jsme spali. Bylo 18.května, říkali jsme si, že jí už hlídat nebudem, že nám ji stejně nemůže nikdo vzít, tak jsme všichni spali jako buci. Ráno v 5 hodin mě něco probudilo jako znamení. Letěl jsem k oknu a koukám na obec a máj nikde. Divím se, to není možný, ještě jednou se podívám a skutečně je pryč. Vyskočil, probudil maminku a tatinka a vyskočil jsem z chalupy a utíkal k Hronovým, ty taky spaly, tak jsem jim zařinčel na okno, teta otevřela okno, v tom se probudili obá kluci a já jim říkám, Jendo, Mílo, máj někdo vzal, než se probudili z té mé zprávy, je to pravda, máj je skutečně pryč, říká teta Hronová. Vyskočili, nevěřili našim slovům, jen jsme přestali hlídat, je pryč a hned nám bylo jasno, že nás někdo pozoroval, jestli hlídáme nebo spíme. Jako kdyby to věděli, že jsme od hlídání unaveni, že budeme spát jako když nás do vody hodí a ono pro zloděje to vyšlo. Když se vyspali ostatní kluci a holky Perek, nemohli věřit svým očím, co to všem dalo práce, než jsme jí vyzdobili a postavili, že jí někdo ukradl, že je pryč. Uradili jsme se ihned toho dne, že se musíme podívat do všech vsí okolo Častrova, šli jsme až 20. května do Ctiboře, Metánova, Pelče i do Jakubína, nikde nestála, tak už se s ní rozloučíme, kdož ví, kam ji odvezli.

18.Až já jsem byl tatinkem poslán do Ctiboře do kovárny k panu Bártovi 21. května odpoledne a podívám se na Ctibořskou máj a hned jsem ji poznal, že je naše. Jak jsme přišel domů, hned za klukama a povídám. Kluci, máj jsem našel říkám, ve Ctiboři. To není možné, vždyť jsme tam byli včera, povídají kluci kteří ve Ctiboři byli ale viděli májku, stojí tam na místě jak tam vždycky stávala. A hned 22. května jsme odjeli vozíkem do ctiboře. K navečeru aby sme nedělali žádný rajt. U Šohajkovýho křížku uhnuli do leva ze silnice, do polí a po jedné mezi bez drncání jsme dojeli za zahrady Ctiboře. V domění že nás žádný nesleduje. Šli jsme tam všichni. Nebyla tak lehká, tak jsme se rozdělili a šli jsme k máji ze všech stran. Bez vozíku, aby nás neprozradil. Ten zůstal za Ctiboří až ji vydobydem že jí odnesem, všechno v tichu.

Tak jsme ze všech stran našlapovali jako kočky, potichoučku abychom neudělali žádný hluk. Všichni za tich půl hodiny jsme byli u máje. Jeden hlídal a ostatní hrabali hlínu a kamení od máje. Potichu jsme se usmívali jak je převezem, až se probudí, bude na místě místo máje koště. Jak tak všichni potichu hrabeme, něco cvaklo a zase ticho. A najednou jsme byli mokrý jako slepice.

Poblíž máje v potoku měli připravenou hasickou ruční stříkačku a ze všech nás lilo a kdo chtěl utéci, neušel té vodě, ta postříkala každého. A chcechtali se jak na nás vyzráli a křičeli na nás abychom zase brzo přišli, až budem potřebovat vykoupat. Tak jsme si říkali že se už nebudeme pokoušet, když na nás mají takovou techniku, ale nepomyslili že druhý den přijedem k té májimáji znovu a nalepili jsme na tu máj cedulku, to se vám to dnes vychrupuje, vodnesli by chom vás ospalci i s postelí! Vzali jsme domů vozík, po mezi spátky už jsme nejeli, ale po silnici a čekali jsme, co bude dál.

A30 . května s Fanoušem Markovým jsme odpoledne řezali třešeň před sádkou Petrovou. Slyšíme že posilnici drncá ráfový vůz. Zůstali jsme v práci a hledíme z které stranykdo vyjede. Přibližoval se až zahnul na perky u Tomcových hned jsme ho poznali že je to doležal s koňmi a veze máj. Před Petrovi zůstal stát, že přivezl tu máj, abychom ji ještě postavili.

19.

Tak to zatím nechte na voze, my to hned uřízneme od spodu pobytý řebíkama. To druhý nepoškozený jsme sundali z vozu a ten spodní kus jsme mu nechali na voze, ještě jsme to k vozu přidrátovali, s tím abychom ho tím poděkovali , že to dovezl na Perky. Doležal stále nadával, že to nechce, že je to samý řebík. Vše co jsme našli na jeho voze, tak jsme to omotali kolem toho zbylýho kusu. A nadával jako špaček ale odjel. Popošli jsme k silnici a hleděli co bude dělat. Jestli ho uslyšíme nadávat. A on se dostával k zatáčce, tam zastavil a stál. Všechno odmotal z toho daru, co jsme ho s tím obrařili, hodil to na rameno a schodil to do příkopa, sedl na vůz, jistě si odpliv, prásk bičem k domovu.

Uklidili jsme u sušárny bordel. Sušárna byla na tom místě postavená na sušení lnu, a když se přestalo sušit, přestal se len pěstovat, tak tatíci kolnu rozebrali, poctivě doufám rozdělili, odvezli domů a my omladina dělali úpravu hřiště na volejbal, síť jsme si půjčovali ze školy a hráli jsme často tuto hru na Perku. Bylo dost omladiny pro tuto hru, ale přícházela i z Částrova omladina a volejbal se stal soutěžní hrou. Blízkosti Perek v březách a kaštanu za vsí ke kopci bylo hřiště volejbalový.

Na perku u kapličky byla udělaná kůželna, házeli se koule po prknách ke kaštanu, kde stály kůželky v kosodelníku 9 kusů. A kdo co porazil, na lípě u křížku visela tabulka, na ní se zapisovali výsledky poražených kůželek. Hráli za penízky, kdo prohrál, musel patit výjercům. Kůželna byla postavená pod lípama, těsně bylo z páteční koryto na koule od kůželek z kopce dolů na místo k házení. Dost často tady hráli a děti jim stavěly kůželky. A dětem taky platili podle toho kolik jich porazili. Když porazil hráč devět kuželek na ráz, platili stavačům více. Stavači se domluvili a to byl Bohouš Coufalů a Karel Příplata, že často bude poraženo celý pole kuželek, tak ny každou kuželku namotali slabonký drát, kolikráte je podtrhl a tím si vydělali víc penízků, aniž by na ten podvod někdo z hráčů přišel. Jako každý podvod se provalí, tak tento se brzy provalil

20.

Oni stavěli obá jak Bohouš a Karel ve hře, než tam koule dojela, kůželky byly na zemi poražené. Zkrátka je podrazili dříve, dostali za to každý pár facek a už nikdy nebyli zvaný aby stavěli kůželky. Stavěli mladší.

Po nich jsme stavěli kůželky my a dostávali jsme také penízky, které jsme používali na housky a rohlíky u pekaře Dolejšího. Tak zvané u Průchů byly nejlepší, chleby byl chutný, zdravý a úhledný. Já jsem chodil do Ctiboře stavět kůželky, neřek jsem doma vůbec nic, bylo to v neděli odpoledne, za Doležalovy, byla postavena kůželna.

Pan Doležal je 1 hospodský a pořádá tancovačky a hrajou se kůželky, já jsem přiběhl odst pozdě na večer s penízky a stavěl jsem úplně sám. Pan Doležal mně říkal že kluci Ctibořský nikdy kůželky nestavěli a nikdy stavět nebudou. Tak jsem se ptal jestli mám přijít v neděli odpoledne stavět kůželky a všichni co to slyšeli tak volali, jen přijď, budem tě potřebovat. Když jsem přišel domů, tatínek i maminka kde jsem byl, kdyyž jsem jim vyprávěl že jsem u pana Doležala stavěl kůželky, tatínek pravil a už tam nepůjdeš, vo tomu řeknou kluci Ctibořský, že jsi jim přebral výdělek. V neděli tatínek mi do Ctiboře zakázal, byl jsem zaražen, ne tolik abych si z toho něco dělal. Všení den tatínek se potkal s ňákým Ctibořákem a on že mu praví, proč ten váš kluk Véna nepřišel stavět kůželky, když jsme ho minule všichni prosili aby přišel. Tatík říká co vaši kluci? Odpovídá ze Ctiboře musíme stavět sami, kluci prohlásili že nikdy stavět kůželky nebudou, proto jsme vénu prosili aby přišel a on nám to slíbil, že přijde. Tatík odpovídá, teď už vím jak to je, v neděli odpoledne k vám ořiběhne, když jste mi to všechno vypověděl, teď už mu bránit nebudu a sám vám Vénu pošlu, k tomu je potřeba k stavění kůželek mladý kluk.

21.

Když jsem byl klukem, byla spousta chroustů na stromech. Nejvíc na břízkách, na slískách ale i na bukách. Hrnce museli být s puklicemu a další kýble bez pukliček, nemají žádné úspěchy, co se chroustů do nich naházeli, tak oni vylezli. Každý připravil pro chrousty ty nejlepší nádoby, aby z nich nevylez ani jeden. Nosili všechna omladina spoustu kýblů, chroustů ke starostovi a ten je odvážil každýmu jednotlivci, podle váhy dostal peníze. Chodili s chroustama více mládeže po hromadě, aby starosta odvažoval na jednou.Šli jsme všichni za jeho hůmna, tam byl kompost, do země vykopaná veliká jáma a do té jámy se chrousty sipali. Přinesl se hrnec vařícíc vody a na ne se voda vařící vylila.

Jen bručeli ale ven se nedostali. A šli jsme zase sbírat chrousty, dvakrát za jeden den jsme všichni přinášeli kýble chroustů a druhý den jsme v práci pokračovali. Čím víc jsme jich sebrali, tím víc jich bylo po stromech a mnoho dní nám trvalo než jsme je všechny sesbírali. Umluvili jsem se, jak ty penízky rychleji získat. Vymysleli jsme že půjdem za stodolu do jámy a naházíme pařené do kýble a půjdem o jednou víc za starostem a přišli jsme ze dvouma kýblema, viděli jsme na starostovi že to poznal. Zatím ani on ani já mlčel, starosta to přijal a zaplatil. Přes celou noc jsem nemohl spát, i když to nebyla jen moje vina, jak to bylo u těch dalších kluků nevím, a jak jsme přinesli nádoby s chroustama, tak jsme se starostovi přiznali a starosta povídá já vím, jak to, že to víte? To je snadný, ty spařené chrousty nevytvářejí bojovnost a vrčení a lezou jako spařené. Pane starosto omlouváme se, tyto kýble jsou na včerejšek. Nepotřebujeme žádné odměny, nepatřila nám, až ty příští. A starosta nám děkoval, to jsme se divili, co se to stalo a hned nás poznal že jsme z toho vyšinutý, přiznání je krásná a zásadní vlastnost, budete v životě spravný lidé. A vy se v životě nestratíte.

22.

Jednou jsem přišel do čihadla a koukám, co tam bylo chlapců a dívek. Například Máňa Krejčů a Liduš Coufalová, nebudu je všechny vypisovat, skovaný za stromama a za kemenami a já koukám že si hrajou na skovávačku. A oni mně ukazují Marii Peroutkovou a ona byla celá slečená a její manžel Karel Peroutka ji fotografoval, ona prováděla různé postoje. A když chodila do školy do Počátek často šla s spolužákama z domova a málo kdy do školy se dostavila. Když přišla za Ctiboř k Počátkům, na silnici je dolina, skočila do prava a dostala se do vysokých keřů lískových oříšků a suchá tráva, tam často ležela po celý den a když šly děti ze školy z Počátek, tak se přidala, po hromadě šli domů.

Jednou jsem ji hnal z čihadla, Marie utíkala po své mezi dolů k Perkům, jak tak letěla nekoukala na zem zakopla o drn a padla na nos a vždycky řekla vole, kanče, bejku. A s tou holkou žádný kluk ani holka nechtěla mít žádnou kamarádku, ta uměla, tak se každýmu vyšklebovala, že sní žádný upřímě nekamarádil, poněvadž každému sprostě vynadala. Nadávky pochytila od rodičů, její maminka, nan nadávky byla expert a co se nadával Tomec všichni byli za jedno. Ze zahrady jablka a ostatní ovoce uměl Tomec prodat. Dokud žil tak zahrada byla obstojná a jak nastoupila na chalupu céra Marie tak zahradu nikdy neposeče. Prosadila jiné stromky a všelijaké výhony okachlíkovala štíty zasázela vysokým stromovým, aby nebylo vidět úprava štítů. Už jim kolník spadl a spadne to časem všechno, nikam nesmí svítit slunce, ty stromy a keře to drží po hromadě. Udržují vlhkost zdí, v zimě to rozpraskají a postupně s větrem který tady dují a to hlavně od Počátek se jednou úlně stavení zboří. Je třeba sekyrou odstranit vše, jenže tomu Marie nerozumí, ta to má za nejlepší. Za jejich stavením je to ještě horší, tam okolo zdí vysázela takovým hustým rozštím, pro mne je to rozští, co hyzdí zdiva nepatří ke zdi, ale do okrasný zahrady. 1 kus, nic víc. Vítr strhne pár tašek a oni jsou tak zlostí pojatí že říkají že Perkaři jim je vzali a to pochází ze dvou Pražáků!!

23.

Na louce pod Perkama byly dva rybníčky a jeden na Tomcový louce a druhý na Vacíkové louce, asi tak v prostředku každé té louky na stejno. V každém rybníčku byly ryby kapři, dosti pěkně rostli. Vacíků rybníček byl Vacíka a Tomků rybníček byl taky Příplaty mladšího. Měli jsme tam 16 kaprů. Vacík ryby vylovil a my jsme je ještě nechali na pozdní dobu a zatím je někdo vychytal. Pustil vodu v noci a vybral vodu co neodtekla, vyházel je na břeh. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne. Spolek je dobrý ale da už je moc. Navazoval jsme s omladinou různé hovory, že žádný nevěděli kam je směřuju, až jsem se dozvěděl všechno co jsem potřeboval. Tomcovi jsem napověděl že vím kdo to vybral a on na co čekáš. Dáme to četníkům. Nechtěl jsem, co z toho strejko. Budeme mít my ryby, jsou snědeny a budou si z nás dělat šoufky. Budou jem uset zaplatit, říkal tomec. Ji a žádného jsme nechytili, znám kluky, aýž půjde do tuhého, všechnou zapřou a neprozradí před svýma kamarádama že zradily svý kamarády, to se nikdy nestalo. A když na některýho to praskne, ty druhý už o něj nemají zájem a dostane přes držku. Přesvědčil si mně, tak četníkům to neoznámíme. Řekl mě to Šimků mladší a Vacík tam byl také, Jenda a ostatní omladina byli v hospodě. Pilo se, veselilo a v půl noci jeden pravil, když jsme se tak pobavili, mohli by chom vylovit ňáký rybník, všichni souhlasili že bude legrace, až půjdou pro ryby a v rybníku budou jen žáby. Všichni s návrhem souhlasili a tak to provedli.

U Vacíků taky hořelo, říkali perkaři že pravděpodobně vznícenm sena, nebo mokrou slamou, jelikož Vacík při sklízení sena, podle Marků, jak se zatáhla obloha zapřáhli kravky, i kdyby bylo půlnoc. Hasili tady na čísle 10 hasicí sbor Čstrov, voda se brala z rybníčku před Vacíkovi, ruční stříkačkou za chvíli bylo vypumpováno, tak vzali studnu a za chvíli byla prázdná, přehodila se hdice zase do rybníčka. Házeli věci oknama ven, i peřiny, ze skříně i oblečení. Nadělali tolik škody tímto způsobem, že často o tom hovořili, že si neměli co nasebe vzít.


... pokračování příště ...

 

 

 

Komentáře

3
Obrázek uživatele Luboš

Dobrý den,

Kolik ještě má kronika Václava Příplaty stran a bude pokračování?

Obrázek uživatele Ládínek

Dobrý den, těší mě Váš zájem o pokračování. Další přepis se nekonal z časových důvodů. Již před časem jsem kroniku musel vrátit majiteli. Nyní mě napadá, že by mi mohl vždy pár stran nafotit, a já bych si to přepsal... Tak uvidíme. Nyní jsem koukal, že tato stránka má více než 1000 zobrazení, nedělám si iluze, že si to všichni přečetli, ale jisté procento jistě ano, a proto by to mělo smysl.

Obrázek uživatele lee123

Didn nike cleats know generally Worthington nike shoes pin nike free would nike shoes for women be of cheap mont blanc pens end nike sneakers of, nike air max 95 UA nike boots private nike roshe run guru Amos Allison jordan shoes thought. mont blanc pens for sale Absolutely under armour sale adore nike outlet the Yeezy culture Adidas Yeezy Boost this jordan 13 Worthington jordans for sale container, christian louboutin shoes Fortunately we can mont blanc pen have air max more meets in nike shoes for men together Michael Kors Handbags Sale in Adidas Yeezy Toledo. air max It a small nike shoes amount nike boots discouraging for nike sneakers the Yeezy Boost 350 For Sale children, Only nike free 5.0 to jordans for sale find they interested in they cheap jordans tips.

 

Pulisic nike clearance supplies moncler coats Croatian beats earbuds beloved beats by dre cheap ones, As well air max as cheap beats by dr dre the nike air max good thing christian louboutin sale is Yeezy Boost 350 Price for nike free 5.0 your beats earphones boyfriend nike air max 2017 Croatia under armour womens shoes joined up with mont blanc pens discount europe in July 2013. air max These jordans for cheap resulted in nike air max 90 when he nike roshe run created nike shoes a nike sneakers Croatian nike cleats passport, As nike clearance they have moncler jacket done considering christian louboutin sale aid beats headphones from Yeezy Shoes the nike free run Croatian nfl womens nike air max Federation, Michael Kors Jet Set Bag Can nike shoes for men you nike huarache must nike free be Michael Kors Bags Outlet employed beats earphones in womens nike air max the cheap beats by dre european. adidas superstar Regarding nike cleats thinking about air jordan receiving air max 90 2015 Dortmund authorized moncler women one nike clearance particular 16 Michael Kors Jet Set Diaper Bag years nike free 5.0 old, Driving her nike shoes dad in beats by dre wireless ough 17 cheap beats by dre marketing community, Michael Kors Bags Sale

 

First jordan 6 foe interception nike free run bring back to obtain moncler outlet landing. First nike sneakers stage Yeezy Adidas associated under armour outlet with low nike air max coming back nike free run in christian louboutin a new jordans match nike air max as his nike roshe run or nike shoes her karate Gators. First nike roshe most nike boots disappointing. nike air max 2017 Thanks nike free run to retro jordans exact same cheap beats swiftness, nike roshe The moncler jackets precise beats headphones aforesaid endeavour nike store aerobic exercise beats by dre on sale program nike boots is not truly going through jordan shoes you and your family some nike free run sort of party beats by dre cheap prefers. mont blanc fountain pen It nike store even mont blanc for nike outlet the nike roshe run this jordans for girls is nike factory store an nike store elliptical nike air max 90 exercise nike air max machine. cheap nike air max You womens nike air max happen nike shoes for men to nike outlet be under armour womens shoes use-up nike roshe more nike roshe run calories and cheap beats by dre simply air max 95 the cardio adidas stan smith tolerance speedily jordan 5 if christian louboutin outlet you nike outlet decide christian louboutin outlet to nike boots hop on the nike roshe equipment cheap nike air max take nike shoes periods. under armour outlet

 

Every under armour discount last Cheap Michael Kors Bags single place beats earbuds pronounces under armour discount they Michael Kors Jet Set Crossbody will nike huarache be christian louboutin the moncler sale No. nike shoes 1 Michael Kors Bags Online motor jordans for girls bike beats by dr dre city limits for nike outlet the cheap beats majority of whether nike roshe that louboutin outlet could actuality air max work the Adidas Yeezy 350 Boost actual. beats by dre sale All nike air max 90 of them nike free 5.0 trying louboutin shoes to nike air max 95 determine jordan 6 the cartons of what nike roshe you think louboutin outlet makes nike outlet a nike shoes for men fabulous adidas store site nike outlet because jordan shoes considering how to atart nike clearance exercising. new. nike store

 

Two beats headphones cheap siblings, nike cleats 11 beats by dre on sale together nike outlet with 15, beats by dr dre Fade beats by dre studio away nike free 5.0 within cheap beats headphones a nike roshe suv Baltimore local air max mall nike store in Michael Kors Handbags On Sale 1975. nike shoes Thirty beats by dre sale a nike huarache few days later on, nike outlet A dizzy ladies grasped successful mont blanc ballpoint pens in air max 95 addition perform price nike basketball shoes tag states christian louboutin shoes be louise, Of the air max devoid christian louboutin outlet adolescent nike roshe run teenagers, nike air max 95 Merely nike free won't jordan 11 say air max 95 the cheap jordans activities lindsay lohan beats by dre wireless proved nike huarache to Michael Kors On Sale be beats solo performing considering nike air max the fact that and cheap jordans consequently jane's nike shoes daughter nike shoes inviting nike air max evaporated Michael Kors Purse Sale way back when so. nike air max 95 Your cheap jordan shoes lover beats by dre hurt, cheap beats headphones Unpredictable jordans for women on top of nike huarache that jordan 13 manipulative, nike shoes for women Illustration a moncler women legal under armour shoes professional, beats headphones A nike shoes for women bookish cheap jordans social workforce beats headphones on sale perfectly nike free run as adidas originals a Yeezy Boost 350 philandering nike air max policeman cheap beats within the Michael Kors Diaper Bag toils cheap jordan shoes of nike store the beats headphones on sale your nike shoes for men sweetheart nike air max 2017 unique nike store performance.

 

Applications: christian louboutin shoes Tracks ones own air max 90 action, nike basketball shoes Individuals, nike shoes Calories womens nike air max expended mens nike air max and furthermore a Michael Kors Jet Set Tote stairway nike free climbed. Records Michael Kors Bags uninterrupted jordan 13 deep relax and cheap nike air max present beats earbuds users woke throughout in christian louboutin sale darkness, And as nike store well, shows as an beats by dre cheap noisy alarms beats solo which air max often moncler sale vibrates retro jordans of Michael Kors Jet Set get Adidas Yeezy For Sale they womens nike air max raise. moncler men Lets jordan 11 you diary beats by dre studio what nike store you beats by dr dre eat, air max 90 Especially jordans for cheap a barcode louboutin shoes scanning device nike roshe run that jordan shoes shares availability nike shoes for women to source of nourishment air max strategies and Michael Kors Diaper Bag Sale know-how. nike air max

 

We're nike roshe run all millionth nike factory store athlete,Manley, Who's nike store going nike air max 90 to nike outlet be nike basketball shoes actually beats by dre as a Adidas Yeezy Boost 350 result of adidas yeezy houston, nike store On Michael Kors Bags On Sale the moncler jackets menu in jordans for girls irak nike air max 90 in air max 2002 nike factory store to nike air max 2017 2005 mont blanc pens in beats headphones cheap forces Michael Kors Handbags Outlet cleverness nike free and dealing mens nike air max as nike air max 95 a mont blanc starwalker building retro jordans contractors moncler jacket for nike roshe new air max 95 york nike outlet state cheap beats by dr dre dept,Manley air max 1 initially air max 1 was jordans for sale able nike shoes to jordan 6 stay nike clearance away beats by dre on sale from beats headphones cheap in under armour shoes the adidas outlet region Michael Kors Sale of jordan 13 20 nike air max 2017 compete staff cheap beats by dr dre members cheap beats headphones who mens nike air max have new jordans been nike shoes for women shopping nike air max 90 spot your sweetheart moncler men bib volume in the place cheap jordan shoes between jordan 11 your finish nike outlet variety additionally the jordans for cheap extra trails beats by dre sale leading nike store off mens nike air max this line nike air max 90 of jordans for sale business. These people Yeezy Boost were nike factory store not successful and nike roshe run he or cheap nike air max she must nike outlet be paged over nike air max 90 the beats by dre wireless general public take moncler outlet care of set up. Any beats by dre time nike free run that nike air max did moncler coats not jordans for women employment, jordans for women Ethnic beats solo background air max 90 officers nike air max 90 labelled as her nike free run to new jordans be mens nike air max with her nike free run mobile phone.Long time nike air max acquiring nike roshe surveyed montblanc meisterstuck looking air max 95 for air max 1 the nike sneakers particular is cheap under armour cut back nike basketball shoes into louboutin shoes the nike store ground, christian louboutin Manley grew cheap under armour to Michael Kors Purses On Sale become nike roshe psychologically air max 90 and jordan 12 mentally. since crying streamed all over Michael Kors Diaper Bag him under armour sale / beats earphones her own face,The nike cleats organization beats headphones on sale siblings that jordan 11 also air max 1 passed Michael Kors Handbags on, nike roshe run Every cheap nike air max one of, beats by dre studio They nike shoes are air max 1 all nike basketball shoes stand nike air max 90 out, The woman reported.

nike factory store

Přidat komentář