Spam je zlo pouze když ho tak člověk vidí

Tak jo. Dnes se mi dostal do mojí mejlové schránky SPAM. A to po celkem dlouhé době... Říkám si, proč ke spamu přistupovat jako ke zlu? Proč ho nepojmout malinko tvůrčím způsobem? Samotný obsah emailu, když se na něj člověk dívá po svém, může způsobit samovolné zvednutí EGA! Vždyť co je lepšího než když si člověk může myslet že je slavný až do dalekého Honkongu? Proto jsem na milý email byl nucen odpovědět.
 


Zněni emailu:
Vážený p?íteli,

Já jsem pan Patrick KW Chan výkonný ?editel & 
vedoucím Pov?ste Seng Bank Ltd.
Mám znejasn?ny podnikání návrhy pro vás.
Dostal jsem váš odkaz na m?j hledat n?koho,
kdo vyhovuje mé navrhované obchodní vztah.
Já pot?ebuju, abys mi pomáhat p?i realizaci
podnikatelského projektu z Hongkongu do vaší zem?.
Pro více informací: (patrickchan10@yahoo.com.hk).

Respekt,
Pan Patrick Chan No neni to naprosto úžasné?? Já se domnívám že ANO!!! Proto jsem Panu CHANu odpověděl:
Vážený p?íteli,

Velmi m? zaujala va?e nab?dka! Jsem velmi 
pot??en ?e jste oslavil pávě m?. Je jist?
že m?te dobré informace. Proto?e jak se dá
na internetu zjistit tak jsem nejvodn?jší
kadnidat z cele ?eské Republiky!
Bohužel Vas musim zklamat, neprijmu nab?dku.
Neni to odporem k V?m ale odporem v?eobecným
k vám jako kurvám šikmookejm! Pros?m až toto
dočtete tak si nezapome?te políbit prdel a
nebo to přika?te najakemu kokotovi co tam
s Vama sedi. Jinak va?e podnikatelsk? z?měry
si str?cte treba do prdele, v Ceske zemi o
vas nikdo nestoji, takevejch je tady u? spousta
a nev?me jak se jich zbavit. 500 euro je
prej m?lo...

Preji hezk? den,
Vladislav Duba

Přidat komentář