Kronika Václava Příplaty strany 13, 14, 15,

Další část kroniky popisuje práce v lese, na které by se dnes každé děcko mohlo vyprdět. Popisuje sběr borůvek, jahod. (jak to jedli, když k tomu neměliy bezedný kelímek cocacoly???) Nejzajímavější informace je o honech na zvěř. Při jednom honu se dříve ulovilo 1800 zajíců a 800 bažantů. Dneska jich ulovějí 18 a 8 Smile a to v lese nezbyde jediného živáčka... Je zajímavé že malé děti mohly chodit nahánět...

 

13.

 Tak jsme toho na určitou dobu nechali. Až nám strýček Krejčů vyprávěl, když oni chodili na vrány mladé, jaká je to pochoutka a my jsme se smáli, že v hrnci nic nebylo a vyprávěli mu naše úspěchy, když jsme je naházeli ze stromů dolů, nemohli je najít. Strýček nám povídá, děláte v tom chybu, když jste u hnízda, máte vzít várnu za krk, zatočit, tím se usmrtí a hodí dolů a jsou pod stromama. Taky jsme hledali hnízda strak a sojek, slyšeli jsme, že tyto dva druhy ptáků sbírají vše co se leskne a odnášejí do svých hnízd a že se našly i zlaté prsteny, naušnice a jiné lesklé předměty. Nikdy jsme nic nenašli, nikdy neměli hnízda na silných stromech , ale právě na tich nejslabších, který se pohybovaly k prasknutí. Chodili jsme do panského lesa, na červené jahody, byly nejlepší, nejchutnější, navlíkali jsme je na stébla trav a dávali jsme je kolem krku jako korály a malé konvičky plné vonících jahod, na výslunní byly nejsladší. Na borůvky jsme většinou chodili do březin, vysoké boroviní, z Perku nás vždycky šla celá školská famílie a já jsem je v trhání borůvek vždy předhonil, já jsem měl hrneček provázkem připevněn pod kabátkem na sobě okolo těla a seděl na bobku a trhal jsem oběma rukama a hrnul borůvky do mého zásobníku a druzí moji kamarádi hrneček postavený na pařezech, nosili hrstě borůvek do hrnečku. To jsem vyzkoušel sám na sobě, jak to zdržovalo. Maliny jsme taky trhali na kopci, ale byli i jinde na pasekách státních lesů úseků Barborka. Pod hájovnou Barborka je rybníček. Jednou za 10 roků ho vylovili a já jsem nepřišel bez pozvání. Slyšel jsem, že je tam kapr a on tam byl velký macek. Vážil 8,5kg, mohl se zapřahat do bran. O kousek dále byla lesní školka, v které jsem často pracoval, z které se vyzvedli stromky a šli jsme je do pasek sázet, motykama nakopat jamky, strhnout 50cm drn, nakopat zem a zasadit 1 sazenici smrku. 

 14.
 

Ve školce jsme měli práce úklidové i hodinové, jak to určovala směrnice lesního zákona, jak byla práce ve školce na čas hotová, šli jsme na dva dny na prořezávku a hned jsme se zase vrátili do školky, poněvadž si vyžaduje více poctivé práce a nesmí zůstat bez školkařských pracovníků. Tento úsek měl na starosti hajný Jaroslav Trpák. Poslal mě do Častrova do kovárny abych zašel do obchodu a přinesl dvě flašky půllitrové koňaku a tak jsem vše vyřídil, vracel jsem se tou samou cestou na Barborku. Za Častrovem jsem nemohl vydržet, abych se nenapil, ještě neměl takovýho špiritusu v puse, zkrátka jsem otevřel pusu a s falšky se napil. Byla dobrá, tak ještě jednou a už mně bylo horko a začal jsem zpívat a řvát jak pavián, až mě do školky slyšeli. Když jsem přišel na pracoviště, práce ve školce skončena a dobře skončena, tak jsem se všichni napili a že půjdem domů, ale s hajným jsme se napili trochu víc, nohy nás nechtěli poslouchat, ty ostatní seděli u stromů a povídají různé báchorky a vtipy, v tom hajná volá – Jardo! Vyšla z hájovny a šla do školky. Jak jsme ji všichni spatřili, že se k nám přibližuje, tak jsme se s hajným zabrabali do listí. Když přišla, hledala nás a ptala se ženských kam jsme spolu odešli, ženský odpověděli – Hajná, vy po nich chodíte a nic pozorujete. Tak jsme vystrčili z lupení palice, tady jsme a zase zahrnuli. Musela být taky nějaká legrace, jinak nás ta práce určitě lepší bavila, když bylo veselo. Chodili jsme do lesa s tatínkem. Poráželi jsme stromy za hajného jedličky a hanuse, barboreckého úseku, většinou se poráželi smrky, osekali, oloupali, vytahovali se větve a házeli na hromadu též i kůra se ke stromům ukládala. Kláda byla změřena, délka v prostředku, modrou křídou kruh a připraveno ke konsignaci. Chodili jsme na hony, jako naháněči zvěře ke střelcům. Byl hon v častrovským úseku u křízku v sukovým houštím na cestách byli střelci a my tlačili zvěř z houště. 

 15.


 Já jsem vylezl z houště akorád na cestu a zajíc utíkal okolo mě a na té cestě hajný Jedlička, on střílet nemohl, byl jsem tam já a on přišel ze zadu, kopl mě do prdele směrem k houští a co tady děláš na tej cestě, mohl jsem tě zastřelit. Panstvo pořádalo i jiné hony, byli jsme na honu na Gabrielce, kde se pořádaly kruhové hony, vysoké meze, honců bylo mnoho, veliké kruhy, celý kruh i se střelcema se stahoval, do středu kruhu, nikdy jsem to neviděl, tolik zajíců, ran jako o božím těle, za ten den zastřelili 1802 zajíců a 800 bažantů. Já jsem z těch ran neslyšel dva dny. Ze školy jsme také chodili do státních lesů i do baronových a odchytávali ze stromů mnišky, byla tam vždy celá třída po celý den. A za dva dny jsme šli znovu do lesa na mnišku a byli jsme ještě pozváni za 14 dnů a proč tak dlouho za sebou, to jsme nevěděli. Na Perku byly čtyři rybníčky, první naproti petrovýmu stavení u cesty obecný louky, druhý rybníček naproti Vacíkovi, třetí rybníček za Hronovy v zahradě a čtvrtý v Coufalový zahradě, pro ryby komorník, v každém rybníčku byly nasazeny ryby, každým rokem se lovil rybníček, na přeskáčku a když se vylovil, ryby se rozdělily, označkovaly, do ocasní ploutve se vysekali patronem kolečka. Každý je měl označkovaný, večer starosta udělal slezinu, koupil čtvrtku piva, popíjeli a popapali a jako bečky se po půl noci doškrabali domů, udření zalehli do postele. Přes zimu dávali ryby do komorníku, to byl Coufalů rybníček, ten nikdy nezamrzl. Louka ve vsi a k tomu dvě louky pod silnici byly obecní, to je Perek, které se posekly a když to uschlo, nahrabalo a sváželo se to vždycky jedním párem krav v řebřiňáku, na prostřední louku ve vsi a každý rok se měnil potah podle čísel. Nastala na louce veliká hromada sena a otavy a my jako kluci a holky dělali tunely , prali jsme se, žádný předem nevěděl , na které straně vyleze. Tam jsme užívali velké legrace. Večer, když poklidil se dobytek, přicházeli tatíci dělat kupy, udělali 10 kup.


... pokračování příště ...

 

Přidat komentář